Doel:

Responsa is een centrum voor gedrags- en leermoeilijkheden.

Wij  bieden u advies, diagnose hoogbegaafdheid, diagnose lees- en rekenmoeilijkheden, diagnose beelddenken, ADHD, autisme, hoogsensitiviteit, persoonlijke begeleiding, gezinsbegeleiding, studiebegeleiding en schoolbegeleiding, cognitieve gedragstherapie, gesprekstherapie,speltherapie en relaxatietherapie.

 

Een centrum:

Omdat verschillende deskundigen samen werken en we tevens centrumoverschrijdend samenwerken met anderen. We beschikken over een klinisch psychologe, een lic. Logopedie, deskundige hoogbegaafdheid, deskundige AD(H)D, deskundige hoogsensitiviteit, lichaamstherapeute, deskundige beelddenken, deskundige studiebegeleiding.

Allen werken met eenzelfde ideaal: het kind centraal zetten. Ook huldigen we het principe om een zo laag mogelijke onkosten te rekenen opdat zorg geen elite zaak  wordt.

 

Gedrags- en leermoeilijkheden:

Responsa heeft kennis van bijna alle gedrag - en leermoeilijkheden. Dit is nodig omdat deze moeilijkheden zelden mooi afgelijnd en éénduidig voorkomen; meestal overlappen een heleboel symptomen elkaar. Een gedegen kennis over deze verschillende moeilijkheden is noodzakelijk.

Deze kennis is mogelijk doordat verschillende experten samen werken.

 

Een andere aanpak:

Responsa wil zich niet vastpinnen op een bepaalde therapie, of zich beperken tot een bepaalde stoornis.

Ieder kind is uniek. We geloven dan ook niet dat er één begeleiding is die op verschillende situaties een antwoord geeft. Daarom kiezen we er bewust voor verschillende therapeutische stromingen te gebruiken. Door traditionele werkwijzen te combineren met nieuwe ontwikkelingen ontstaat begeleiding die aansluit op de situatie, met een praktische benadering en een positieve insteek.

Het kind begeleiden vanuit zijn kwaliteiten, vanuit zijn positieve eigenschappen is ons hoofddoel.

Omdat de omgeving belangrijk is in het holistisch plaatje, geven we ook veel zorg aan ouderbegeleiding en schoolcontacten. Deze samenwerking zorgt ervoor dat het weer sneller goed gaat met je kind.

 

Holisme:

Het is  de theorie dat de delen van elk geheel slechts kunnen bestaan en begrepen worden in hun relatie tot het geheel. Holisme houdt daarenboven in dat het geheel groter is dan de som van de delen.

In micro-perspectief houdt holisme in dat het menselijk organisme wordt opgevat als een levend systeem, waarvan de lichamelijke en geestelijke bestanddelen onderling afhankelijk en verbonden zijn. In het macroperspectief betekent het dat men ervan uitgaat dat een individueel organisme in voortdurende wisselwerking staat met zijn natuurlijke en sociale omgeving.

 

 

© MM 2012