Doel:

Responsa is een centrum voor gedrags- en leermoeilijkheden.

Wij  bieden u advies en begeleiding bij hoogbegaafdheid,  lees- en rekenmoeilijkheden, beelddenken, ADHD, autisme, hoogsensitiviteit, faalangst en schoolmoeheid.  De begeleiding omhelst persoonlijke begeleiding, gezinsbegeleiding en schoolbegeleiding. U kan bij ons terecht voor cognitieve gedragstherapie, gesprekstherapie en speltherapie. Er kunnen groepssessies georganiseerd worden voor faalangstraining en ‘Ik ben OK’ trainingen. In ons centrum worden IQ testen en persoonlijkheidstesten afgenomen. Wij geven eveneens studiebegeleiding waar voor elke student de juiste studiemethode wordt uitgezocht én alle vakken ook naar inhoud kunnen behandeld worden. Deze coaching gaat door 1 op 1 en de student kan tijdens zijn sessie verschillende vakken naar vorm en inhoud uitgelegd krijgen.

Volwassenen kunnen terecht voor Burn out/Bore out, depressie, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit. Voor stressreductie, neutraliseren van steeds terugkerende negatieve emoties en gevoelens en verwerking van ingrijpende levenservaringen ( oa verlies en trauma) wordt er gebruik gemaakt van IEMT therapie -Integrative Eye Movement Therapy- als krachtig instrument.

Een centrum: 

Omdat verschillende deskundigen samen werken en we tevens centrumoverschrijdend samenwerken met anderen.

Allen werken met eenzelfde ideaal: het kind/de jongere centraal stellen. Ook huldigen we het principe om zo laag mogelijke onkosten te rekenen opdat zorg geen elitezaak  wordt.

Gedrags- en leermoeilijkheden:

Responsa heeft kennis van bijna alle gedrag - en leermoeilijkheden. Dit is nodig omdat deze moeilijkheden zelden mooi afgelijnd en éénduidig voorkomen; meestal overlappen een heleboel symptomen elkaar. Een gedegen kennis over deze verschillende moeilijkheden is noodzakelijk.

Deze kennis is mogelijk doordat verschillende experten samen werken.

Een andere aanpak:

Responsa wil zich niet vastpinnen op een bepaalde therapie, of zich beperken tot een bepaalde stoornis.

Ieder kind/jongere is uniek. We geloven dan ook niet dat er één begeleiding is die op verschillende situaties een antwoord geeft. Daarom kiezen we er bewust voor verschillende therapeutische stromingen te gebruiken. Door traditionele werkwijzen te combineren met nieuwe ontwikkelingen ontstaat begeleiding die aansluit op de situatie, met een praktische benadering en een positieve insteek.

Het kind/de jongere begeleiden vanuit zijn kwaliteiten, vanuit zijn positieve eigenschappen is ons hoofddoel.

Omdat de omgeving belangrijk is in het holistisch plaatje, geven we ook veel zorg aan ouderbegeleiding en schoolcontacten. Deze samenwerking zorgt ervoor dat het weer sneller goed gaat met je kind/de jongere.

Holisme:

Het is  de theorie dat de delen van elk geheel slechts kunnen bestaan en begrepen worden in hun relatie tot het geheel. Holisme houdt daarenboven in dat het geheel groter is dan de som van de delen. 

In micro-perspectief houdt holisme in dat het menselijk organisme wordt opgevat als een levend systeem, waarvan de lichamelijke en geestelijke bestanddelen onderling afhankelijk en verbonden zijn. In het macroperspectief betekent het dat men ervan uitgaat dat een individueel organisme in voortdurende wisselwerking staat met zijn natuurlijke en sociale omgeving.

© MM 2012